Hướng dẫn tân thủ - đổi màng hình sang 16bit

Quý nhân sĩ thân mến!

Để hành trình bôn tẩu được thuận tiện và mang lại những hình ảnh mượt mà hơn quý nhân sĩ cần phải chuyển đổi chế độ màng hình về 16bit màu theo các cách dưới đây

Đối với hệ điều hành Windows 7 trở về trước

Bước 1: Chuột phải vào màng hình Windows và chọn Screen resolution (đối với Win Xp có thể là Property).

Bước 2: Chọn Advanced Settings (chế độ tùy chọn nâng cao) như trong hình (đối với Win XP có thể là tab cuối cùng).

Bước 3: Tại tab Monitor chọn chế độ 16 bit màu.

Đối với hệ điều hành Windows 8 đến Windows 10

Bước 1: Vào thư mục game chuột phải và tập tin Game.exe và chọn Property.

Bước 2: Tại Tab Compatibility tích chọn Reduced color mode và chọn chế độ 16 bit màu.

 

Hoàn thành các bước trên quý nhân sĩ có thể bắt đầu đăng nhập vào game và tiến hành bôn tẩu giang hồ.