Đua TOP Event 1-6 - Ngân Sơn( S3 ) - Kẹo Dẻo Hương Trái Cây

Phần thưởng đua top event Kẹo Dẻo Hương Trái Cây  tại máy chủ Jx Võ Lâm PK - Cụm S3 Ngân Sơn ( New )

Bắt đầu từ ngày 8/06/2023 đến 24h00 ngày 22/06/2023 sẽ kết thúc event.

Lưu ý phần thưởng sẽ được phát vào lúc 19h00 ngày 23/06/2023.

          Xếp hạng            Vật phẩm Số lượng
TOP 1

Siêu Quang, Hãn Huyêt Long Câu, Dương Sa 3 Sao ( được phép chọn )

- HSD: 30 Ngày 

1
Bộ trang bị Diệu Dương tối thượng 1
Mặt nạ 3 cấp kỹ năng 1
Ấn & trang sức cấp 3 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1

Túi Danh Hiệu  - HSD: 30 Ngày

*Tăng công kích kỹ năng: 50%

*Triệt tiêu sát thương: 50%

*Kháng tất cả: 5% ( dương )

*Tăng sinh lực tối đa: 2500  ( dương )

1
TOP 2

Siêu Quang, Hãn Huyêt Long Câu, Dương Sa 3 Sao ( được phép chọn )

- HSD: 30 Ngày 

1
   Bộ trang bị Diệu Dương tối thượng trừ áo vũ khí.  1
Mặt nạ 3 cấp kỹ năng 1
Ấn & trang sức cấp 3 1
Triệu mãnh ( 30 ngày )  1

Túi Danh Hiệu  - HSD: 15 Ngày

*Tăng công kích kỹ năng: 50%

*Triệt tiêu sát thương: 50%

*Kháng tất cả: 5% ( dương )

*Tăng sinh lực tối đa: 2500  ( dương )

1
TOP 3

Siêu Quang, Hãn Huyêt Long Câu, Dương Sa 3 Sao ( được phép chọn )

- HSD: 15 Ngày 

1
Bộ trang bị Diệu Dương tối thượng trừ áo vũ khí 1
Trang sức cấp 3 1
Mặt nạ 3 cấp kỹ năng 1
Ấn cấp 3 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1

Túi Danh Hiệu  - HSD: 15 Ngày

*Tăng công kích kỹ năng: 50%

*Triệt tiêu sát thương: 50%

*Kháng tất cả: 5% ( dương )

*Tăng sinh lực tối đa: 2500  ( dương )

1
TOP 4 - 10

Siêu Quang, Hãn Huyêt Long Câu, Dương Sa 3 Sao ( được phép chọn )

- HSD: 7 Ngày 

1
Bộ trang bị Diệu Dương tối thượng trừ áo vũ khí 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1

Túi Danh Hiệu  - HSD: 7 Ngày

*Tăng công kích kỹ năng: 50%

*Triệt tiêu sát thương: 50%

*Kháng tất cả: 5% ( dương )

*Tăng sinh lực tối đa: 2500  ( dương )

1