Event Tháng 6 - Kẹo Dẻo Hương Trái Cây ( Ngân Sơn S3 )

Tưng bừng chào đón sự kiện 1 tháng 6.

Thời gian diễn ra sự kiện : bắt đầu từ 00h00 ngày 8/06 đến hết ngày 22/06.

Thời gian đua TOP 10 event  Kẹo Dẻo Hương Trái Cây : Bắt đầu từ 00h00 ngày 8/06 đến hết ngày 22/06.

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Đối tượng: Tất cả các nhân vật tham gia tại đẳng cấp võ lâm máy chủ Jx Võ Lâm PK .
  • Lưu ý: Trống 10 ô hành trang để tham gia sự kiện khi sử dụng vật phẩm & nhận thưởng.

NPC & hướng dẫn tham gia

Hình ảnh Ghi chú

NPC Sự Kiện

Vị trí: Ba lăng huyện (200/199)

   (+)Kẹo Dẻo Hương Trái Cây

   (+)Nhận thưởng mốc Kẹo Dẻo Hương Trái Cây


Tấm Áo Lính Chiến Sĩ

                   Nguồn gốc: Mua tại Npc sự kiện 10 tiền đồng / bó .                Giới hạn sử dụng: 9999999/Nhân vật. Được giao dịch, bày bán...

EXP: 80.000.000/ Kẹo Dẻo Hương Trái Cây

Phần thưởng mốc sử dụng:

   Mốc sử dụng             Phần thưởng 100% nhận được      Ngẫu nhiên nhận thêm 1 trong các món.
5.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 10

(+)Hành hiệp lệnh : 1000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 50

 
10.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 20

(+)Hành hiệp lệnh : 2000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 100

 

20.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 30

(+)Hành hiệp lệnh : 3000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 200

 

50.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 50

(+)Hành hiệp lệnh : 5000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 500

(+)Mặt Nạ 2 Skill Vĩnh Viễn.

(+)Mặt nạ 3 skill

(+)Ngũ hành ấn cấp 3

(+)Vòng sáng triệu mãnh

(+)Xuyên y phá giáp cấp 3

 (+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 cấp

 (+)Rương Diệu Dương tối thượng Random ( 1 món)  

(+)Triệu mãnh thiên thạch

(+) Càn khôn song tuyệt bội

100.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 100

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 800

(+)Bảo Rương Diệu Dương Áo Tối Thượng

(+)Mặt nạ 3 skill

(+)Ngũ hành ấn cấp 3

(+)Xuyên y phá giáp cấp 3

(+)Bảo rương Diệu Dương tối thượng Áo

(+)Bảo rương Diệu Dương tối thượng Vũ Khí

(+)Nhẫn tinh xảo vô danh giới chỉ cấp 9,10

(+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 & 25 cấp

(+)Ngựa 3 Sao - HSD: 30 Ngày

(+)FF 3 Sao

200.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 100

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 800

(+)Bảo Rương Diệu Dương Vũ Khí Tối Thượng

(+)Mặt nạ 3 skill

(+)Ngũ hành ấn cấp 3

(+)Xuyên y phá giáp cấp 3

(+)Bảo rương Diệu Dương tối thượng Áo

(+)Bảo rương Diệu Dương tối thượng Vũ Khí

(+)Nhẫn tinh xảo vô danh giới chỉ cấp 9,10

(+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 & 25 cấp

(+)Ngựa 3 Sao - HSD: 30 Ngày

(+)FF 3 Sao 

Phần thưởng sử dụng Kẹo Dẻo Hương Trái Cây ngẫu nhiên nhận được .

Phần thưởng sử dụng Kẹo Dẻo Hương Trái Cây

Sách kỹ năng 150 - 21 cấp

Sách kỹ năng 150 - 22 cấp

Kết tinh ngũ hành

Hành hiệp lệnh

Tinh ngọc

Huyền tinh khoáng thạch

Tín vật môn phái

Huyết long đằng

Mảnh ghép tinh xảo vô danh

Sách kỹ năng 150 - 23 cấp

Trùng luyện ngọc

Càn khôn song tuyệt bội

Hổ mạch đơn

Cống nguyệt , phụng nguyệt

Xu may mắn , linh thạch

Bảo rương Diệu Dương

 Bảo rương diệu dương tối thượng

Huyền thoại tịch phổ