Event Mâm Vàng Ngũ Quả - Ngân Sơn ( New )

Tưng bừng chào đón sự kiện 1 tháng 7.

Thời gian diễn ra sự kiện : bắt đầu từ 00h00 ngày 29/06 đến hết ngày 13/07.

Thời gian đua TOP 10 event  Mâm Vàng Ngũ Quả : Bắt đầu từ 00h00 ngày 29/06 đến hết ngày 13/07.

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Đối tượng: Tất cả các nhân vật tham gia tại đẳng cấp võ lâm máy chủ Jx Võ Lâm PK .
  • Lưu ý: Trống 10 ô hành trang để tham gia sự kiện khi sử dụng vật phẩm & nhận thưởng.

NPC & hướng dẫn tham gia

Hình ảnh Ghi chú

NPC Sự Kiện

Vị trí: Ba lăng huyện (200/199)

   (+)Mâm Vàng Ngũ Quả

   (+)Nhận thưởng mốc Mâm Vàng Ngũ Quả


Mâm Vàng Ngũ Quả

                   Nguồn gốc: Mua tại Npc sự kiện 10 tiền đồng / bó .                Giới hạn sử dụng: 9999999/Nhân vật. Được giao dịch, bày bán...

EXP: 80.000.000/ Mâm Vàng Ngũ Quả

Phần thưởng mốc sử dụng:

   Mốc sử dụng             Phần thưởng 100% nhận được      Ngẫu nhiên nhận thêm 1 trong các món.
5.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 10

(+)Hành hiệp lệnh : 1000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 50

 
10.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 20

(+)Hành hiệp lệnh : 2000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 100

 

20.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 30

(+)Hành hiệp lệnh : 3000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 200

 

50.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 50

(+)Hành hiệp lệnh : 5000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 500

(+)Mặt Nạ 2 Skill Vĩnh Viễn.

(+)Mặt nạ 3 skill

(+)Ngũ hành ấn cấp 3

(+)Vòng sáng triệu mãnh

(+)Xuyên y phá giáp cấp 3

 (+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 cấp

 (+)Rương Anh Hào tối thượng Random ( 1 món)  

(+)Triệu mãnh thiên thạch

(+) Càn khôn song tuyệt bội

100.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 100

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 800

(+)Bảo Rương Anh Hào Áo

(+)Mặt nạ 3 skill

(+)Ngũ hành ấn cấp 3

(+)Xuyên y phá giáp cấp 3

(+)Bảo rương Anh Hào tối thượng Áo

(+)Bảo rương Anh Hào tối thượng Vũ Khí

(+)Nhẫn tinh xảo vô danh giới chỉ cấp 9,10

(+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 26 cấp

& 27 cấp

(+)Ngựa 3 Sao - HSD: 30 Ngày

(+)FF 3 Sao

200.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 100

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 800

(+)Bảo Rương Anh Hào Vũ Khí

(+)Mặt nạ 3 skill

(+)Ngũ hành ấn cấp 3

(+)Xuyên y phá giáp cấp 3

(+)Bảo rương Diệu Dương tối thượng Áo

(+)Bảo rương Anh Hào tối thượng Vũ Khí

(+)Nhẫn tinh xảo vô danh giới chỉ cấp 9,10

(+)Bí kiếp kỹ năng 150 -  26 cấp

& 27 cấp

(+)Ngựa 3 Sao - HSD: 30 Ngày

(+)FF 3 Sao 

Phần thưởng sử dụng Kẹo Dẻo Hương Trái Cây ngẫu nhiên nhận được .

Phần thưởng sử dụng Mâm Vàng Ngũ Quả

Sách kỹ năng 150 - 21 cấp

Sách kỹ năng 150 - 23 cấp

Sách kỹ năng 150 - 25 cấp

Kết tinh ngũ hành

Hành hiệp lệnh

Tinh ngọc

Huyền tinh khoáng thạch

Tín vật môn phái

Huyết long đằng

Mảnh ghép tinh xảo vô danh

Bảo rương Anh Hào tối thượng 

Sách kỹ năng 150 - 22 cấp

Sách kỹ năng 150 - 24 cấp

Sách kỹ năng 150 - 26 cấp

Trùng luyện ngọc

Càn khôn song tuyệt bội

Hổ mạch đơn

Cống nguyệt , phụng nguyệt

Xu may mắn , linh thạch

Bảo rương Diệu Dương

 Bảo rương diệu dương tối thượng

Huyền thoại tịch phổ

  Bảo rương Anh Hào