Giới thiệu về Hệ thống phím tắt trong game

Hệ thống các phím tắt thường sử dụng trong Võ lâm

Những thao tác nhanh, gọn bao giờ cũng tạo thuận lợi và hiệu quả hơn trong bất kỳ công việc nào. Chơi game cũng thế, nếu đồng đạo nắm rõ hệ thống phím tắt của Võ Lâm thì quá trình bôn tẩu sẽ dễ dàng hơn bội phần.

Hệ thống chức năng các phím tắt

Chức năng Phím tắt mặc định Phím tắt kết hợp
Hệ thống giúp đỡ F1 F1
Tùy chọn F2 N
Bảng trang bị F3 W
Bảng vật phẩm F4 Q
Kỹ năng võ công F5 E
Giao diện hảo hữu F6 R
Tắt/mở hiện thị tên nhân vật F7 L
Tắt/mở hiện thị máu F8 B
Xem nội dung nhiệm vụ F11 F11
Sử dụng nhanh đạo cụ 1,2,3 1,2,3
Lên/xuống ngựa M M
Mở giao diện tổ đội P P
Chuyển đổi trạng thái đi/chạy R R
Tắt/ mở giao dịch T O
Trạng thái đứng/ngồi V Không
Tên vật phẩm trên mặt đất Alt (Ấn giữ ) Alt (Ấn giữ )
Đóng/Mở bản đồ Tab V
Hủy bỏ những tin tức Chat Del Del
Chuyển đổi tần số chat PageUp PageDown PageUp PageDown
Chat bí mật Ctrl + Chuột trái Ctrl + Chuột trái
Menu hệ thống ESC ESC