Thời Gian Hoạt Động Cá Nhân Và Bang Hội S3 Ngân Sơn ( New )

Quý nhân sĩ thân mến dưới đây là thông tin thời gian phần thưởng hoạt động Jx Võ Lâm PK.

AE Lưu Ý: Đây là bảng tham khảo có thể sai phần thưởng. AE liên hệ lại BQT để cập nhật lại.

 Hoạt Động  Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng
Vượt Ải

 Đầu mỗi giờ

     trừ 13h - 21h    

 Qua mỗi ải 1-28 
  • Điểm Exp   
  • Xu: 20
Vượt Qua 28 Ải
  • Điểm Exp  
  • 300 Xu
Mỗi nhân vật chỉ tham gia tối đa 3 lần/ngày

 

Hoạt Động Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng  
 Phong Lăng Độ 

12h00 & 23h00 

 Tiêu diệt boss thủy tặc 

Phần thưởng tiêu diệt boss nhận ngay 20 túi xu đại

Và ngẫu nhiên các phần thưởng random giá trị khác.

Boss Bến 1.

 

 

 

 

Hoạt Động Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng
 Bảo tàng Viêm Đế 

 10h25, 12h25, 14h25, 16h25, 20h25, 22h25

 Phần thưởng qua vượt 

20 xu

Phần thưởng qua ải 10 200 xu
 Phần thưởng boss cuối 

300x 

 

Hoạt Động Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng
 Boss Hoàng Kim   
2h,4h,6h,8h,10h,12h,14h,16h,18h,22h
 Tìm và giết boss 

500 Xu

Exp tổ đội 

 Người đứng xung quanh Exp 

 

 Hoạt Động  Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng
Vận tiêu bang hội ( ba lăng huyện )

20h30

Bang chủ nhận tiêu Long Môn Trấn.(275/275)

Giao Tiêu Cổng Long Môn Trấn. ( 252/281).

20 túi xu đại

1500 Hộ Mạch Đơn

 ( sẽ cập nhật thêm theo tiến độ sv) 

 

 Hoạt Động  Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng
 Boss chiến long động 

19h30

 tại chiến long động 

Chiến Long Động 

 

20 túi xu đại

Random phần thưởng

 ( sẽ cập nhật thêm theo tiến độ sv) 

 

 Hoạt Động  Thời Gian Phần Thưởng
 Boss Biện Kinh 

22h10

Giải Cứu Hằng Nga

          tại Biện Kinh Nam        

20 túi xu đại

Random phần thưởng

 ( sẽ cập nhật thêm theo tiến độ sv)

Trống Bang Hội 20h - Tại Cổng BK Chính

20 túi xu đại

Random phần thưởng

 ( sẽ cập nhật thêm theo tiến độ sv)

 

 Hoạt Động  Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng

Boss tương dương

11h30

Cổng Vào TK Tương Dương

20 túi xu đại

Random phần thưởng

 ( sẽ cập nhật thêm theo tiến độ sv)

 

 

Hoạt Động Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng

 Tống kim

   11h,13h,15h,17h,19h,21h,23h  

 

Thưởng Top 1 - 10

 

Top 13h và 21h

Top 1: 50.000 Xu

Top 2: 30.000 Xu 

Top 3: 20.000 Xu

 Top 4 đến 10 : 10.000 Xu

Top 11 đến 20 : 5.000 Xu

 

  

 

Hoạt Động Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng
 Phong Lăng Độ 

 Thời gian từ 6h sáng --> 23h. Trừ 13h và 21h 

  Lênh Bài PLĐ  

 Giết Thủy Tặc Đầu Lĩnh Nhận 5000xu/Con

 

Hoạt Động   Thời Gian  Phần Thưởng
 Đua Ngựa 

 22h 

 Hàng ngày tại lâm an bắc

30 người chơi về đích nhanh nhất sẽ nhận được phần thưởng

 

Hoạt Động   Thời Gian             Phần Thưởng       
 Vận Tiêu Cá Nhân 

        5 Lần/ ngày          

 100 xu / Lần

Tín sứ 2 Lần/ Ngày 100 xu/ Lần
Boss Sát Thủ 90

8 Con/ Ngày

Lưu Ý: Không được lập tổ đội khi đánh chết boss,

sẽ bị mất phần thưởng khi PT.

100 xu/ con