Thông Tin Nạp Thẻ Cụm Tuyết Sơn ( New ) S2

Sự kiện nạp thẻ và quà tặng siêu khủng chào mừng open máy chủ.

Chuyển Khoản Tỷ Giá Quy Đổi
10.000 VNĐ = 10 KNB

1 KNB = 1.000 Xu

50.000 VNĐ = 50 KNB
100.000 VNĐ = 100 KNB
200.000 VNĐ = 200 KNB
500.000 VNĐ = 500 KNB
1.000.000 VNĐ = 1000 KNB

Mốc Vip

Mốc nạp Quà mốc nạp
200.000Đ 50 KNB .
Danh hiệu kỹ năng VIP1 .
              Bảo rương Nguyệt Khuyết tối thượng ngẫu nhiên.          
500.000Đ 100 KNB .
Danh hiệu kỹ năng VIP2 .
Bảo rương Nguyệt Khuyết tối thượng ngẫu nhiên.
700.000Đ 200 KNB .
Danh hiệu kỹ năng VIP3 .
Bảo rương Nguyệt Khuyết tối thượng ngẫu nhiên.
1.000.000Đ 300 KNB .
Triệu mãnh thiên thạch.
Danh hiệu kỹ năng VIP4 .
Bảo rương Nguyệt Khuyết Y tối thượng.
            2.000.000Đ             500 KNB .
Mặt nạ 3 cấp kỹ năng .
Danh hiệu kỹ năng VIP5 .
Bảo rương Nguyệt Khuyết vũ khí tối thượng .
1 Nhẫn Tinh Xảo Càn Khôn Cấp 10 Opt Random
3.000.000Đ Mặt nạ 3 cấp kỹ năng .
700 KNB
Danh hiệu kỹ năng VIP6 .
Siêu Quang,Hãn Huyết, Dương Sa( được phép chọn ) - 3 KNVC
Bảo rương Diệu Dương Áo tối thượng .
5.000.000Đ Mặt nạ 3 cấp kỹ năng .
900 KNB
Danh Hiệu Vip 7
Ấn + Trang Sức + FF Cấp 4
Bảo rương Diệu Dương Vũ Khí tối thượng .
7.000.000Đ Mặt nạ 3 cấp kỹ năng .
1100 KNB
Danh Hiệu Vip 8
Ngựa 4 KNVC VV Tùy Chọn
BK 26 Cấp
Triệu Mãnh Thiên Thạch - 1 Viên
9.000.000Đ 1300 KNB
Mặt nạ 4 cấp kỹ năng .
Ấn + Trang Sức + FF Cấp 5
Danh Hiệu Vip 9
BK 27 Cấp
Áo + Vk Tối Thượng Anh Hào
12.000.000 Mặt nạ 4 cấp kỹ năng
1500 KNB
Danh Hiệu Vip 10.
Dây Chuyền + Ngọc Bội Huynh Đệ
BK 28 Cấp
Ngựa 5 KNVC - Tùy Chọn

Thông tin chuyển khoản .

Lưu ý nội dung chuyển khoản là ID game ( tài khoản game ) sau khi chuyển khoản vui lòng ib fanpage .

🔥 Link Page: https://www.facebook.com/jxvlpk