Thông Tin Nạp Thẻ Cụm Ngân Sơn ( New ) S3

Sự kiện nạp thẻ và quà tặng siêu khủng chào mừng open máy chủ Ngân Sơn  S3 ( New ).

Mệnh Giá Nạp Không Lấy Vip  ( không tích lũy mốc vip )

Chuyển Khoản Tỷ Giá Quy Đổi
10.000 VNĐ = 30 KNB

1 KNB = 1.000 Xu

50.000 VNĐ = 150 KNB
100.000 VNĐ = 300 KNB
200.000 VNĐ = 600 KNB
500.000 VNĐ = 1500 KNB
1.000.000 VNĐ = 3000 KNB

Mệnh Giá Nạp Lấy Vip

Chuyển Khoản Tỷ Giá Quy Đổi
10.000 VNĐ = 10 KNB

1 KNB = 1.000 Xu

50.000 VNĐ = 50 KNB
100.000 VNĐ = 100 KNB
200.000 VNĐ = 200 KNB
500.000 VNĐ = 500 KNB
1.000.000 VNĐ = 1000 KNB

Mốc Vip

Mốc nạp Quà mốc nạp
200.000Đ 50 KNB .
Danh hiệu kỹ năng VIP1 .
              Bảo rương Anh Hào tối thượng ngẫu nhiên.          
500.000Đ 100 KNB .
Danh hiệu kỹ năng VIP2 .
Bảo rương Anh Hào tối thượng ngẫu nhiên.
700.000Đ 200 KNB .
Danh hiệu kỹ năng VIP3 .
Bảo rương Anh Hào tối thượng ngẫu nhiên.
1.000.000Đ 300 KNB .
Triệu mãnh thiên thạch.
Danh hiệu kỹ năng VIP4 .
Bảo rương Anh Hào tối thượng ngẫu nhiên.
            2.000.000Đ             500 KNB .
Mặt nạ 3 cấp kỹ năng .
Danh hiệu kỹ năng VIP5 .
Bảo rương Anh Hào tối thượng ngẫu nhiên .
1 Nhẫn Tinh Xảo Càn Khôn Cấp 10 Opt Random
3.000.000Đ Bk 25 Cấp
700 KNB
Danh hiệu kỹ năng VIP6 .
Siêu Quang,Hãn Huyết, Dương Sa( được phép chọn ) - 3 KNVC
Bảo rương Anh Hào Áo tối thượng
5.000.000Đ BK 26 Cấp
900 KNB
Ấn + Trang Sức + FF Cấp 4
Danh Hiệu Vip 7
Bảo rương Anh Hào Vũ Khí tối thượng
7.000.000Đ BK 27 Cấp
1100 KNB
Danh Hiệu Vip 8
Ngựa 4 KNVC VV Tùy Chọn
Ấn + Trang Sức + FF Cấp 5
9.000.000Đ BK 28 Cấp
1300 KNB
Mặt nạ 4 cấp kỹ năng
Dây Chuyền + Ngọc Bội Huynh Đệ
Danh Hiệu Vip 9
12.000.000Đ BK 29 Cấp
1500 KNB
Danh Hiệu Vip 10
Ngựa 5 KNVC VV Tùy Chọn
1 Nhẫn Tinh Xảo Càn Khôn Cấp 10 Đại Gia Opt Random

 

Thông tin chuyển khoản .

 

Lưu ý nội dung chuyển khoản là ID game ( tài khoản game ) sau khi chuyển khoản vui lòng ib fanpage .

🔥 Link Page: https://www.facebook.com/jxvlpk