Đua TOP Event Tháng 6 - Kẹo Dẻo Hương Trái Cây

Phần thưởng đua top event Rượu Mừng Chiến Thắng tại máy chủ Jx Võ Lâm PK - Cụm S2 Tuyết Sơn ( New )

Bắt đầu từ ngày 18/05/2023 đến 24h00 ngày 1/06/2023 sẽ kết thúc event.

Lưu ý phần thưởng sẽ được phát vào lúc 19h00 ngày 2/06/2023.

          Xếp hạng            Vật phẩm Số lượng
TOP 1

Nai Chiến 5 Sao ( được phép chọn ) - 5 KNVC

- HSD: 30 Ngày 

1
Bộ trang bị Anh Hào tối thượng 1
Nhẫn Tinh Xảo Vô Danh - HSD: 30 Ngày  2
Mặt nạ 3 cấp kỹ năng 1
Ấn & trang sức cấp 4 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1

Túi Danh Hiệu  - HSD: 30 Ngày

*Tăng công kích kỹ năng: 50%

*Triệt tiêu sát thương: 50%

*Kháng tất cả: 5% ( dương )

*Tăng sinh lực tối đa: 2500  ( dương )

1
TOP 2

Nai Chiến 5 Sao ( được phép chọn ) - 5 KNVC

- HSD: 30 Ngày 

1
   Bộ trang bị Anh Hào tối thượng trừ áo vũ khí.  1
Nhẫn Tinh Xảo Vô Danh - HSD: 30 Ngày  2
Mặt nạ 3 cấp kỹ năng 1
Ấn & trang sức cấp 4 1
Triệu mãnh ( 30 ngày )  1

Túi Danh Hiệu  - HSD: 15 Ngày

*Tăng công kích kỹ năng: 50%

*Triệt tiêu sát thương: 50%

*Kháng tất cả: 5% ( dương )

*Tăng sinh lực tối đa: 2500  ( dương )

1
TOP 3

Nai Chiến 5 Sao ( được phép chọn ) - 5 KNVC

- HSD: 15 Ngày 

1
Nhẫn Tinh Xảo Vô Danh - HSD: 15 Ngày  2
Bộ trang bị Anh Hào tối thượng trừ áo vũ khí 1
Trang sức cấp 4 1
Mặt nạ 3 cấp kỹ năng 1
Ấn cấp 4 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1

Túi Danh Hiệu  - HSD: 15 Ngày

*Tăng công kích kỹ năng: 50%

*Triệt tiêu sát thương: 50%

*Kháng tất cả: 5% ( dương )

*Tăng sinh lực tối đa: 2500  ( dương )

1
TOP 4 - 10

Nai Chiến 5 Sao ( được phép chọn ) - 5 KNVC

- HSD: 7 Ngày 

1
Bộ trang bị Anh Hào tối thượng trừ áo vũ khí 1
Nhẫn Tinh Xảo Vô Danh - HSD: 7 Ngày  2
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1

Túi Danh Hiệu  - HSD: 7 Ngày

*Tăng công kích kỹ năng: 50%

*Triệt tiêu sát thương: 50%

*Kháng tất cả: 5% ( dương )

*Tăng sinh lực tối đa: 2500  ( dương )

1