Đua TOP Event Tháng 8 - Bánh Trung Thu Thập Cẩm

Phần thưởng đua top event Bánh Trung Thu Thập Cẩm tại máy chủ Jx Võ Lâm PK - Cụm S3 Ngân Sơn ( New )

Bắt đầu từ ngày 8/08/2023 đến 24h00 ngày 22/08/2023 sẽ kết thúc event.

Lưu ý phần thưởng sẽ được phát vào lúc 19h00 ngày 23/08/2023.

          Xếp hạng            Vật phẩm Số lượng
TOP 1

Siêu Quang, Hãn Huyêt Long Câu, Dương Sa 5 Sao ( được phép chọn )

- HSD: 30 Ngày 

1
Bộ trang bị Hắc Thần Chí Tôn 30 Ngày 1
Mặt nạ 4 cấp kỹ năng ( 30 ngày ) 1
Ấn & trang sức cấp 5 ( 30 ngày ) 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1

Túi Danh Hiệu  - HSD: 30 Ngày

*Tăng công kích kỹ năng: 50%

*Triệt tiêu sát thương: 50%

*Kháng tất cả: 5% ( dương )

*Tăng sinh lực tối đa: 2500  ( dương )

1
TOP 2

Siêu Quang, Hãn Huyêt Long Câu, Dương Sa 5 Sao ( được phép chọn )

- HSD: 20 Ngày

1
   Bộ trang bị Hắc Thần Chí Tôn 20 Ngày 1
Mặt nạ 4 cấp kỹ năng ( 20 ngày ) 1
Ấn & trang sức cấp 5 ( 20 ngày ) 1
Triệu mãnh ( 30 ngày )  1

Túi Danh Hiệu  - HSD: 14 Ngày

*Tăng công kích kỹ năng: 50%

*Triệt tiêu sát thương: 50%

*Kháng tất cả: 5% ( dương )

*Tăng sinh lực tối đa: 2500  ( dương )

1
TOP 3

Siêu Quang, Hãn Huyêt Long Câu, Dương Sa 5 Sao ( được phép chọn )

- HSD: 14 Ngày

1
Bộ trang bị Hắc Thần Chí Tôn 14 Ngày 1
Trang sức cấp 5 ( 14 ngày ) 1
Mặt nạ 4 cấp kỹ năng ( 14 ngày ) 1
Ấn cấp 5 ( 14 ngày ) 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1

Túi Danh Hiệu  - HSD: 14 Ngày

*Tăng công kích kỹ năng: 50%

*Triệt tiêu sát thương: 50%

*Kháng tất cả: 5% ( dương )

*Tăng sinh lực tối đa: 2500  ( dương )

1
TOP 4 - 10

Siêu Quang, Hãn Huyêt Long Câu, Dương Sa 5 Sao ( được phép chọn )

- HSD: 7 Ngày

1
Bộ trang bị Hắc Thần Chí Tôn 7 Ngày 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1

Túi Danh Hiệu  - HSD: 7 Ngày

*Tăng công kích kỹ năng: 50%

*Triệt tiêu sát thương: 50%

*Kháng tất cả: 5% ( dương )

*Tăng sinh lực tối đa: 2500  ( dương )

1